Bedrijf Waarderen

We vragen stevig door om de werkelijke winstgevendheid en het potentieel van een onderneming te begrijpen. We zoeken naar synergie mogelijkheden en strategische aspecten  en we brengen de risico’s in beeld. Deze value drivers zijn bepalend voor het resultaat. We gebruiken verschillende waarderingsmethodieken zoals de DCF en Rentabiliteitsmethode. Zo ontstaat een realistisch beeld dat recht doet aan de waarde van uw onderneming en een overtuigende onderbouwing van de vraagprijs.

Om uw doelen te realiseren kan een grondige en goed onderbouwde bedrijfswaardering van groot belang zijn.

Een waardebepaling is relevant bij;

P

De verkoop van uw bedrijf

P

Het creëren van een samenwerkingsverband

P

Het toetreden van een nieuwe partner

P

Het kopen van een onderneming

P

Overwegen van de aantrekkelijkheid van een investering

P

De resolutie van een conflict tussen aandeelhouders of partners

P

De waardeoptimalisatie van uw onderneming

P

Het visualiseren van de impact van uw strategische plan

P

Een fusie met een andere onderneming

Een bedrijfswaardering kan in veel situatie van pas komen. We werken bijvoorbeeld vaak met ondernemers die de waarde van de onderneming willen optimaliseren en naar een exit willen toewerken. Gezamenlijk bepalen we de doelen, met andere woorden welke bergtop je wilt beklimmen. Vervolgens gaan we aan de slag om te zien wat daarvoor nodig is en faciliteren we de weg naar boven. In dit traject maken we bij aanvang een bedrijfsanalyse en waardering die dient als nulmeting. Vervolgens actualiseren we de waardering periodiek om de impact van de strategische acties inzichtelijk te maken. Zo brengen we de waarde creatie in beeld. Op deze wijze werken we gezamenlijk aan de waardeoptimalisatie van de onderneming. Daarvan plukt u nu en in de toekomst de vruchten. Verder geeft dit keuzevrijheid. Uw bedrijf is direct verkoopklaar op ieder moment. Op het moment dat u het verkoop traject wilt starten is het bedrijf geoptimaliseerd en goed verkoopbaar. Dit vertaalt zich in een goede opbrengst tegen aantrekkelijke voorwaarden. Informeer naar de mogelijkheden.

We hebben veel ondernemers geholpen om een mooiere toekomst te creëren. Dat is onze passie!