Bedrijf Kopen

Een overname kan uw bedrijf een flinke boost geven. Geografische expansie, marktuitbreiding, aanvullende producten of diensten kunnen een bestaande onderneming een flinke impuls geven. Gemiddeld 40% tot 50% van de starters faalt binnen 5 jaar (bron KvK). De kans op succes is vele malen groter bij een bedrijfsovername. U springt als het ware op een rijdende trein naar uw bestemming. Natuurlijk moet de investering terug verdiend worden en de risico’s beheerst worden. De aankoop van een MKB onderneming kan een interessante investering zijn die u veel sneller naar uw doelen brengt.

Het is onze passie om uw doelen te realiseren, om een mooie toekomst mogelijk te maken voor u. Misschien denkt u aan aankoop omdat u;

P

Een nieuwe uitdaging zoekt

P

Zelf wilt ondernemen i.p.v. een loondienstbetrekking

P

De vrijheid van ondernemen u aanspreekt

P

Geografische expansie zoekt voor uw bedrijf

P

Aanvullende diensten of producten zoekt voor uw bestaande activiteiten

P

Meer kansen ziet voor uw bedrijf door schaalvergroting

P

Een nieuwe innovatie een boost wil geven d.m.v. een bestaand bedrijf

P

Uw kinderen wilt helpen

P

U zelf de vruchten van uw inspanningen wilt plukken en financiële vrijheid wilt bereiken

We komen veel beweegredenen tegen. Er komt veel kijken bij een bedrijfsovername. De verkoper heeft vaak een grote emotionele betrokkenheid terwijl u zelf de investering zakelijk afweegt. Hierdoor ontstaat vaak een spanningsveld. We treden dan op als verbindende factor met andere woorden als lijm tussen de partijen. De kansen en risico’s moeten goed gewogen worden zodat er een deal ontstaat die u als nieuwe eigenaar een goede start geeft met optimale kansen voor succes. Een goede voorbereiding, analyse, deskundige begeleiding en een resultaatgerichte aanpak hebben een grote impact. We begeleiden het proces van a tot z. Uw belangen staan 100% centraal.

We hebben veel ondernemers geholpen om een mooiere toekomst te creëren. Dat is onze passie!